1. ZWROT TOWARU
– INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY –
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy

Kupując jako Konsumenci (osoby fizyczne wykonujące czynność z
przedsiębiorcą niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową)
mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w
którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia
inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować
nas w wybrany przez siebie sposób:

e-mailem na adres: biuro@best-pack.pl

Aby zachować termin do odstąpienia powinni Państwo wysłać informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy
przed upływem 14 dni od wejścia w posiadania rzeczy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie
otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa
sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż
14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot produktu. Zwrotu płatności
dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie
zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze
zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, tj.
koszt wysyłki od Państwa do naszego Sklepu.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z
korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

UWAGA! Nie ma możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w
przypadku:

świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez
niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówienia
indywidualne);
świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami;
świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb
konsumenta.

Spory dotyczące reklamacji Konsumenci mogą dochodzić w drodze MEDIACJI,
która dla konsumentów jest nieodpłatna. Więcej informacji na stronie
rządowej UOKiK http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image