biuro@best-pack.pl

74 850 67 49

782 428 777

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich
usług
PPHU Best Pack S.C poprzez Serwis.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
PPHU Best Pack S.C z siedzibą w Śmiałowicach 19G
  NIP.884-21-28-710 REGON 890638006
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy
wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich
zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych,
ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach
wykonawczych i
aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez
Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do
przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji
zawartej pomiędzy
stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i
ich zachowaniach w
następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików
“cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego
formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani
udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej,
która je tam
umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania
przetwarzania swoich
danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności
serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w
zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O
wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych.
Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób
nadzorowane przez
serwis best-pack.pl … Strony te mogą posiadać własne polityki
dotyczące prywatności oraz
regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki
prywatności jesteśmy do
dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Zadzwoń i zapytaj o wycenę